Propozice 2012

Proposice PMR CUPu na rok 2012

     Žán Braník a CB Monitor zastoupený Dragonem Praha vyhlašují 4. ročník celoroční soutěže Československý PMR Cup. Je určena všem majitelům a provozovatelům PMR stanic vysílajících v pásmu 446 MHz. 
Propozice pro rok 2012
1.Začátek soutěže je 1.1.2012 a soutěž končí 31.12.2012
2.Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.
3.Do soutěže není nutno se předem přihlašovat a není vybíráno žádné startovné.
4.Každý soutěžící je povinen dodržovat platné Všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení Všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího z aktuálního ročníku PMR Cupu a anulování jeho dosavadních výsledků v aktuálním ročníku soutěže.
5.Každý soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací znak (například Expedice Kopeček nebo Jarda Drát), který nesmí v průběhu celého roku změnit.
6.Do soutěže je přijat jen jeden soutěžní výsledek (deník) měsíčně.
7.Maximální délka jednoho soutěžního startu je 24 hodin.
8.Soutěžící může během soutěžního vysílání změnit svoje vysílací QTH.
9.Soutěžící může navázat pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru. Soutěžící může ale znovu navázat další spojení se stejnou protistanicí, pokud on sám nebo prostistanice změní lokátor.
10.Soutěžící nebude posílat deníky, ale pouze hlášení, které bude obsahovat: 
počet uskutečněných spojení 
součet km 
km nejdelší spojení + s jakou protistanicí a na jaké QTH + lokátor bylo nejdelší spojení navázáno. 

Hlášení lze poslat na e-mail pořadatele (zan4branik@seznam.cz) nejpozději do 5 dne následujícího měsíce.
11.Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat soutěžní deník ke kontrole a soutěžící jej musí do 5 pracovních dnů od vyžádání dodat na e-mail pořadatele (zan4branik@seznam.cz). Pokud vybraný soutěžící deník nedodá, jeho výsledky za daný měsíc nebudou započteny.
12.Jednotlivé měsíční výsledky i průběžné a konečné výsledky PMR Cupu budou zveřejněny na stránkách PMR Cupu.