Propozice ČS PMR Cupu

PROPOZICE

ČESKOSLOVENSKÉHO PMR CUPU

Pořadatel vyhlašuje pro rok 2022 dvě kategorie soutěže. Stávající kategorii a novou s názvem „Zlatá hodinka“. Zlatá hodinka je určena hlavně pro málo či jen krátce vysílající účastníky, kteří jinak nemají šanci se umístit na předních místech nebo důvod vůbec zaslat deník s hlášením. Soutěžící v této kategorii si ze svého deníku vybere časový úsek v délce jedné hodiny a ten zašle dle stávajících propozic. Kategorie „Zlatá hodinka“ bude vyhodnocena zvlášť a soutěžící na prvním místě obdrží pohár a diplom, na druhém a třetím místě dostanou diplom. Ostatní na vyžádání mohou dostat i pamětní list. Diplomy a pamětní listy budou zaslány elektronicky. Poháry v obou kategoriích soutěžící obdrží buď osobně nebo ZÁSILKOVNOU a to tak, že si výherce zaplatí Zásilkovnu, zašle unikátní kód a pohár mu bude následně zaslán. V propozicích pro obě soutěže nově vzniká povinost v denících uvést čas začátku a konce vysílání. Jinak propozice jsou prakticky stejné pro obě kategorie.
Soutěžící může soutěžit POUZE v jedné kategorii. Během roku může zasílat deník do obou kategorií a v měsíčním hodnocení vyhodnocen bude. Ale do které kategorie pošle první deník ( zasláním se přihlásí ), tam bude i vyhodnocen za celý rok, přičemž ty deníky z druhé kategorie mu nebudou do celoročního vyhodnocení zahrnuty.
Přejeme Vám příjemné vysílání za pořadatele Honza – Expedice Žába a Tomáš Vlašim.
————————————————————————————————————————

1. Začátek soutěže je 1.ledna 2022 a soutěž končí 31.prosince 2022

2. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.

3. Do soutěže není nutno se předem přihlašovat a není vybíráno žádné startovné.

4. Každý soutěžící je povinen dodržovat platné Všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení Všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího z aktuálního ročníku PMR Cupu a anulování jeho dosavadních výsledků v aktuálním ročníku soutěže.

5. Každý soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací znak (například Expedice Kopeček nebo Jarda Drát), který nesmí v průběhu celéhoroku změnit.

6. Do soutěže je přijat jen jeden soutěžní výsledek (deník) měsíčně.

7. Maximální délka jednoho soutěžního startu je 24 hodin nebo 1 hodina, dle výběru kategorie.

8. Soutěžící může během soutěžního vysílání změnit svoje vysílací QTH.

9. Soutěžící může navázat pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru. Soutěžící může ale znovu navázat další spojení se stejnou protistanicí, pokud on sám nebo prostistanice změní lokátor.

10. Soutěžící posílá deníky s časem začátku a konce vysílání a datumem (stačí adresa veřejně dostupné webové stránky, kde je deník uložen) a hlášení které musí obsahovat:– všechna místa (QTH) a lokátory, ze kterých soutěžící v průběhu startu vysílal  – počet uskutečněných spojení – součet km (spojení uskutečné s dPMR se počítá počet km x 2) – km nejdelší spojení + s jakou protistanicí a na jaké QTH + lokátor bylo nejdelší spojení navázáno.

11. Hlášení je třeba poslat na e-mail pořadatele (pmrcup@email.cz) nejpozději do 5 dne následujícího měsíce. Při zaslání prvního hlášení v roce 2022 uvede v které kategorii se chce ČS PMR CUPU účastnit.

12. Výsledek (vzdálenosti) se počítá pomocí programu na stránkách cbpmr.cz

13. V případě stížnosti nebo pochybnosti o platnosti spojení (nejlépe e-mailem) rozhodne pořadatel nejdéle do 15 kalendářních dnů od přijetí. Rozhodnutí i s textem stížnosti (nebo pochybnosti o platnosti spojení) bude zveřejněno na webu PMR Cupu. Toto rozhodnutí je konečné a nepřipouští další diskusi.

14. Jednotlivé měsíční výsledky a konečné pořadí v obou kategoriích PMR Cupu budou zveřejněny na stránkách PMR Cupu.

15. Konečné pořadí v hlavní kategorii a v kategorii Zlatá hodinka se počítá podle počtu dosažených bodů ze všech zaslaných deníků do jednotlivých kategorií.

16. Kromě hlavní kategorie a kategorie Zlatá hodinka jsou vyhlášeny tyto vedlejší kategorie:  Nejdelší součet DX (počítá se jako součet nejdelších spojení z jednotlivých zaslaných deníků). Nejdelší DX spojení (vyhodnocuje se 1 nejdelší spojení ze všech zaslaných deníků za kalendářní rok). Pro zařazení do vedlejší kategorie Nejdelší DX spojení je povinnost zaslat během roku alespoň 3 soutěžní hlášení. Všechny vedlejší kategorie ( součet DX a nejdelší spojení za rok ) se vyhodnocují z obou kategorií dohromady.