Propozice ČS PMR Cupu 2024

PROPOZICE

ČESKOSLOVENSKÉHO PMR CUPU

1. Začátek soutěže je 1.ledna 2024 a soutěž končí 31.prosince 2024

2. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.

3. Do soutěže není nutno se předem přihlašovat a není vybíráno žádné startovné.

4. Každý soutěžící je povinen dodržovat platné Všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení Všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího z aktuálního ročníku PMR Cupu a anulování jeho dosavadních výsledků v aktuálním ročníku soutěže.

5. Každý soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací znak (například Expedice Kopeček nebo Jarda Drát), který nesmí v průběhu celéhoroku změnit.

6. Do soutěže je přijat jen jeden soutěžní výsledek (deník) měsíčně.

7. Maximální délka jednoho soutěžního startu je 24 hodin.

8. Soutěžící může během soutěžního vysílání změnit svoje vysílací QTH.

9. Soutěžící může navázat pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru. Soutěžící může ale znovu navázat další spojení se stejnou protistanicí, pokud on sám nebo prostistanice změní lokátor. Úprava od 1.1.2024 : nebo se změní datum v rámci 24 hodin vysílání. Vysvětlení v praxi: začnu vysílat třeba v sobotu ve 12:00  skončím večer a ráno mohu opět pokračovat do 12:00 ze stejného místa a navazovat spojení i se stanicemi z předchozího dne. Samozřejmě vše musí být zapsáno v deníku, viz bod 10.

10. Soutěžící posílá měsíční hlášení, které musí obsahovat:
– datum soutěžního vysílání
– všechna místa (QTH) a lokátory, ze kterých soutěžící v průběhu startu vysílal
– počet uskutečněných spojení
– součet km (spojení uskutečné s dPMR se počítá počet km x 2)
– km nejdelšího spojení (DX) + s jakou protistanicí a na jaké QTH + lokátor bylo nejdelší spojení navázáno.
Součástí hlášení musí být deník(y) s časem začátku a konce vysílání a datumem vysílání. Tento deník se k hlášení připojí jako link (adresa) veřejně dostupné webové stránky, kde je deník(y) uložen (typicky cbpmr.cz nebo cbpmr.info).

11. Hlášení je třeba poslat na e-mail pořadatele (pmrcup@email.cz) nejpozději do 5 dne následujícího měsíce. Hlášení je možné jednoduše odeslat také pomocí formuláře na našem webu (https://ceskoslovenskypmrcup.cz/formular-hlaseni/).

12. Výsledek (vzdálenosti) se počítá pomocí programu na stránkách cbpmr.cz

13. V případě stížnosti nebo pochybnosti o platnosti spojení (nejlépe e-mailem) rozhodne pořadatel nejdéle do 15 kalendářních dnů od přijetí. Rozhodnutí i s textem stížnosti (nebo pochybnosti o platnosti spojení) bude zveřejněno na webu PMR Cupu. Toto rozhodnutí je konečné a nepřipouští další diskusi.

14. Jednotlivé měsíční výsledky a konečné pořadí budou zveřejněny na stránkách PMR Cupu.

15. Konečné pořadí v hlavní kategorii se počítá podle počtu dosažených bodů ze všech zaslaných deníků do jednotlivých kategorií.

16. Kromě hlavní kategorie jsou vyhlášeny tyto vedlejší kategorie:  Nejdelší součet DX (počítá se jako součet nejdelších spojení z jednotlivých zaslaných deníků). Nejdelší DX spojení (vyhodnocuje se 1 nejdelší spojení ze všech zaslaných deníků za kalendářní rok). Pro zařazení do vedlejší kategorie Nejdelší DX spojení je povinnost zaslat během roku alespoň 3 soutěžní hlášení. Pro zisk poháru je třeba zaslat hlášení alespoň za 10 měsíců v roce.

 

Loading