Propozice 2021

ČESKOSLOVENSKÝ PMR CUP 2021

Proposice PMR CUPu na rok 2021

1. Začátek soutěže je 1.ledna a soutěž končí 31.prosince

2. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.

3. Do soutěže není nutno se předem přihlašovat a není vybíráno žádné startovné.

4. Každý soutěžící je povinen dodržovat platné Všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení Všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího z aktuálního ročníku PMR Cupu a anulování jeho dosavadních výsledků v aktuálním ročníku soutěže.

5. Každý soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací znak (například Expedice Kopeček nebo Jarda Drát), který nesmí v průběhu celéhoroku změnit.

6. Do soutěže je přijat jen jeden soutěžní výsledek (deník) měsíčně.

7. Maximální délka jednoho soutěžního startu je 24 hodin.

8. Soutěžící může během soutěžního vysílání změnit svoje vysílací QTH.

9. Soutěžící může navázat pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru. Soutěžící může ale znovu navázat další spojení se stejnou protistanicí, pokud on sám nebo prostistanice změní lokátor.

10. Soutěžící posílá deníky (stačí adresa veřejně dostupné webové stránky, kde je deník uložen) a hlášení, které bude obsahovat: – všechna místa (QTH) a lokátory, ze kterých soutěžící v průběhu startu vysílal – počet uskutečněných spojení – součet km (spojení uskutečné s dPMR se počítá počet km x 2) – km nejdelší spojení + s jakou protistanicí a na jaké QTH + lokátor bylo nejdelší spojení navázáno.

11. Hlášení je třeba poslat na e-mail pořadatele (pmrcup@email.cz) nejpozději do 5 dne následujícího měsíce.

12. Výsledek (vzdálenosti) se počítá pomocí programu na stránkách cbpmr.cz

13. V případě stížnosti nebo pochybnosti o platnosti spojení (nejlépe e-mailem) rozhodne pořadatel nejdéle do 15 kalendářních dnů od přijetí. Rozhodnutí i s textem stížnosti (nebo pochybnosti o platnosti spojení) bude zveřejněno na webu PMR Cupu. Toto rozhodnutí je konečné a nepřipouští další diskusi.

14. Jednotlivé měsíční výsledky, průběžné a konečné pořadí PMR Cupu budou zveřejněny na stránkách PMR Cupu.

15. Konečné pořadí v hlavní kategorii se počítá podle počtu dosažených bodů ze všech zaslaných deníků. Kromě hlavní kategorie jsou vyhlášeny tyto vedlejší kategorie. Nejdelší součet DX (počítá se jako součet nejdelších spojení z jednotlivých zaslaných deníků). Nejdelší DX spojení (vyhodnocuje se 1 nejdelší spojení ze všech zaslaných deníků za kalendářní rok). Pro zařazení do vedlejší kategorie Nejdelší DX spojení je povinnost zaslat během roku alespoň 3 soutěžní hlášení.

Loading